• mk.gif МКД
  • en.gif ENG  • Реклами и брендирање

    Испишувањето и брендирањето на возилата е најисплатлив вид на рекламирање. Постојат три опции за брендирање на возилото. Првата е графиката и натписот да се изрежат на катер па да се залепи, а другата опција е графиката да се одпечати на машина и да се облепи целото возило. Третата опција, а воедно и најдобра е комбинација од тие две техники, каде текстот стои на самата еднобојна површината на возилото, а другиот дел е брендиран со дигитален печат.
    Кога вашето возило циркулира низ град, или е паркирано, цело време ја промовира понудата на услуги и производи од вашиот асортиман. Идејното решение, облепувањето, и квалитетната штампа ќе биде наш приоритет така што со брендирањето на возилото значајно ќе го унапредите имиџот на вашата компанија.