• mk.gif МКД
  • en.gif ENG

  • Клиенти


    Некои од нашите поголеми клиенти и корисници на нашите услуги се:

    и многу други компании...
    Можеме да кажеме дека УНИСТАР ТРЕЈД спојувајки ги различните деловни единици во една единствена целина, успешно работи на Македонскиот и меѓународниот пазар и со ист дух и растечки тренд, менаџерскиот тим на фирмата се стреми за поголем раст и развој.